Privacy Policy

Privacy policy voor Gastamo, eigenaar van www.gastamo.nl

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.gastamo.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in deze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.gastamo.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Gastamo en specifiek www.gastamo.nl, kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@gastamo.nl.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastamo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over de (tweede) woning
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij jouw gegevens

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze email updates
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastamo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, activiteiten op de website maximaal 2 jaar nadat klant niet meer actief is geweest. Maximaal 10 jaar nadat een lidmaatschap is beëindigd indien er ook een rekeningnummer bekend is.

7.  Delen van persoonsgegevens met derden

Gastamo deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

8. Cookies

Gastamo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Gastamo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gastamo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Gastamo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastamo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gastamo.nl

12. Wijzigingen

Deze verklaring is vanaf 1 november 2021 van kracht en kan te allen tijde worden gewijzigd. In geval van substantiële wijzigingen stellen we je daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte en, indien nodig, vragen we, voordat de wijzigingen van kracht worden, opnieuw om je toestemming.