Gastamo gebruiksvoorwaarden

Wij vragen je deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren voordat je het Gastamo platform gaat gebruiken en je inschrijving afrondt.

Gastamo gebruiks­voorwaarden

Wij vragen je deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren voordat je het Gastamo platform gaat gebruiken en je inschrijving afrondt.

Wat doet Gastamo?

Gastamo brengt huiseigenaren tot elkaar en regelt uitsluitend de digitale bemiddeling voor aangesloten woning eigenaren die hun (tweede) woning (tijdelijk) ter beschikking willen stellen aan andere (tweede) woning eigenaren. Gastamo heeft als doel het opzetten van een groot vertrouwd netwerk waarbij elkaar gastvrij ontvangen voorop staat.

Hoe werkt het platform?

Als huiseigenaar word je lid van Gastamo en betaal je € 250,- inschrijfgeld.

In ruil daarvoor krijg je toegang tot de andere woningen op de website en ontvang je 25 Gastamo Punten (GP). Voor een uitgebreide omschrijving van het GP systeem wordt verwezen naar de pagina Gastamo puntensysteem. Deze pagina is onderdeel van deze voorwaarden.

Gastamo houdt per lid een overzicht bij van het aantal GP dat kan worden besteed.

Als lid van Gastamo kun je op de website uitzoeken waar je GP wil inzetten/gebruiken. De woningeigenaar vermeldt op zijn/haar woningpagina hoeveel GP de woning kost (volgens onderdeel 2 Gastamo puntensysteem).

De verdere communicatie vindt vervolgens buiten Gastamo om plaats.

De Gastamo leden maken onderling verdere afspraken over wanneer en onder welke voorwaarden het gebruik van de woning plaatsvindt. Gastamo is daar op geen enkele wijze bij betrokken, aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

Als twee leden tot een definitieve gebruiksafspraak komen wordt aan Gastamo doorgegeven hoeveel GP het ene Gastamo lid aan het andere moet afdragen voor het gebruik. Deze GP worden bij het Gastamo lid dat de woning ter beschikking stelt bijgeschreven en bij het Gastamo lid dat de woning gebruikt afgeschreven.

Als er te weinig GP voorhanden zijn kunnen GP worden bijgekocht (4.1 Gastamo puntensysteem).

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Gastamo leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun woning pagina op de Gastamo website (Gastamo geeft desgewenst wel een advies over de presentatie van de woning). Gebruik van de Gastamo website is volledig voor eigen risico van de Gastamo leden.

Gastamo is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afspraken omtrent het woninggebruik tussen Gastamo leden.

Gastamo leden hebben zelf volledig de controle over of en wanneer ze een woning voor andere leden ter beschikking stellen.

Gastamo leden zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de staat waarin de woning ter beschikking wordt gesteld alsmede de staat waarin de woning wordt achtergelaten na verblijf. Gastamo is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal of andere schade veroorzaakt door of aan een Gastamo lid, dan wel de woning gedurende het gebruik van de woning.

Gastamo leden zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele inning en afdracht van (lokale) belastingen verband houdend met het verblijf.

Gastamo leden zijn volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afsluiten van verzekeringen zoals brand/opstal-, aansprakelijkheids-, reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekeringen. Gastamo sluit elke aansprakelijkheid daarvoor uit.

Tot slot

Gastamo heeft als doel zoveel mogelijk bijzondere woningen op mooie plekken via de Gastamo website aan haar leden ter beschikking te stellen.

Respect voor elkaars eigendom staat daarbij hoog in het vaandel.

Indien een lid deze gebruiksvoorwaarden schendt behoudt Gastamo zich het recht voor het Gastamo lid daarover aan te spreken en in het uiterste geval het lidmaatschap van dit lid te beëindigen.