Gastamo gast lidmaatschap
en gebruiksvoorwaarden

Hoe werkt het gastamo gast lidmaatschap?

Gastamo gast lidmaatschap en gebruiks­voorwaarden

Hoe werkt het gastamo gast lidmaatschap?

Gastamo brengt huiseigenaren tot elkaar en regelt de digitale bemiddeling voor aangesloten woning eigenaren die hun (tweede) woning (tijdelijk) ter beschikking willen stellen aan andere (tweede) woningeigenaren. Gastamo heeft als doel het opzetten van een groot vertrouwd netwerk waarbij elkaar gastvrij ontvangen voorop staat.

Gastamo biedt daarnaast de mogelijkheid aan huiseigenaren om hun huis te verhuren aan Gastamo gast leden. Wij vragen je onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren voordat je het Gastamo platform gaat gebruiken en je inschrijving als Gastamo gast lid afrondt.

Definities:

Gastamo lid:
Een Gastamo lid is een woning eigenaar die zijn woning ter beschikking stelt op Gastamo.

Gastamo gast lid:
Een Gastamo gast lid is een persoon die zelf geen woning ter beschikking stelt op Gastamo maar als gast een woning kan huren van een Gastamo lid.

Gastamo brengt huiseigenaren tot elkaar en regelt de digitale bemiddeling voor aangesloten woning eigenaren die hun (tweede) woning (tijdelijk) ter beschikking willen stellen aan andere (tweede) woningeigenaren. Gastamo heeft als doel het opzetten van een groot vertrouwd netwerk waarbij elkaar gastvrij ontvangen voorop staat.

Gastamo biedt daarnaast de mogelijkheid aan huiseigenaren om hun huis te verhuren aan Gastamo gast leden. Wij vragen je onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren voordat je het Gastamo platform gaat gebruiken en je inschrijving als Gastamo gast lid afrondt.

Definities:

Gastamo lid:
Een Gastamo lid is een woning eigenaar die zijn woning ter beschikking stelt op Gastamo.

Gastamo gast lid:
Een Gastamo gast lid is een persoon die zelf geen woning ter beschikking stelt op Gastamo maar als gast een woning kan huren van een Gastamo lid.

1. Het lidmaatschap van Gastamo als gast lid

1.1 Op voordracht van een Gastamo lid kan een kennis of vriend worden aangedragen als Gastamo gast lid.

1.2 Het lidmaatschap bedraagt bij aanvang € 50,-. Door inschrijving en betaling wordt je Gastamo lidmaatschap als gast actief.

1.3 Het lidmaatschap gaat in per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van enig jaar.

1.4 Een lidmaatschap duurt 1 jaar en wordt automatisch verlengd met een jaar.

1.5 Ieder volgend lidmaatschapsjaar kost € 50,-.

1.6 Het lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden per email. Bij opzegging vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

2. Voordelen van een gast lidmaatschap

Een Gastamo gast lid heeft toegang tot het huizenaanbod van de website. Daarmee ontvangt hij toegang tot het vertrouwde netwerk dat door de Gastamo leden wordt opgebouwd.

Een Gastamo gast kan direct boeken bij de huiseigenaar zonder tussenkomst of extra kosten die een ander platform in rekening brengt aan zowel de huiseigenaar als de reiziger. Dit voordeel kan zomaar oplopen tot 10%.

3. Wie is verantwoordelijk voor wat?

Een Gastamo gast lid kan op de website een leuke woning uitzoeken. De verdere communicatie, afspraken en afhandeling van de eventuele huurovereenkomst vindt buiten Gastamo om plaats. Gastamo is daar op geen enkele wijze bij betrokken, aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

Gastamo gast leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun woningkeuze en het gebruik van de website is volledig voor eigen risico van de Gastamo gast leden.

Gastamo leden zijn verantwoordelijk voor de staat waarin de woning ter beschikking wordt gesteld. Gastamo gast leden zijn verantwoordelijk voor de staat waarin de woning wordt achtergelaten na verblijf.

Gastamo is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal of andere schade aan een woning van een Gastamo lid veroorzaakt door een Gastamo gast lid gedurende de periode van de huurovereenkomst.

Gastamo is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst die is afgesloten tussen het Gastamo lid en het Gastamo gast lid.

Gastamo leden zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele inning en afdracht van (lokale) belastingen die verband houden met de huurovereenkomst.

Gastamo gast leden zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afsluiten van verzekeringen zoals aansprakelijkheids-,reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekeringen. Gastamo sluit elke aansprakelijkheid daarvoor uit.

Tot slot

Gastamo heeft als doel zoveel mogelijk bijzondere woningen op mooie plekken via de Gastamo website aan haar gast leden ter beschikking te stellen.

Respect voor elkaars eigendom staat daarbij hoog in het vaandel. Indien een Gastamo gast lid deze gebruiksvoorwaarden schendt behoudt Gastamo zich het recht voor het Gastamo gast lid daarover aan te spreken en in het uiterste geval het lidmaatschap van dit gast lid te beëindigen.