Gastamo puntensysteem

Hoe werkt het Gastamo puntensysteem?

Gastamo punten­systeem

Hoe werkt het gastamo puntensysteem?

1. Het lidmaatschap als woningeigenaar

1.1 Het inschrijfgeld bedraagt bij aanvang 250€. Daarvoor ontvang je (eenmalig) 25 Gastamo punten (hierna GP). Door inschrijving en betaling wordt je Gastamo lidmaatschap actief.

1.2 Het lidmaatschap gaat in per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van enig jaar.

1.3 Een lidmaatschap duurt 1 jaar en wordt automatisch verlengd met een jaar.

1.4 Ieder volgend lidmaatschapsjaar kost 100€ en daarvoor ontvang je 10GP’s.

1.5 Het lidmaatschap kan aan het einde van een termijn worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden per email.

1.6 GP die niet zijn gebruikt bij opzegging vervallen automatisch.

2. De Gastamo punten

2.1 Waardering van de woning

Ieder Gastamo lid waardeert zijn woning per nacht in GP. Deze waarde wordt vastgesteld aan de hand van de huurprijs per nacht in het hoogseizoen gedeeld door 4.  Een GP is 50€ waard. Een GP kan alleen worden besteed in het Gastamo systeem en niet omgewisseld worden voor geld.

De huurprijs wordt afgerond en als basis wordt gehanteerd de huurprijs zoals weergegeven op de website van een verhuurplatform of eigen website exclusief bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten,  etc.

Indien een woning niet wordt verhuurd wordt de waarde per nacht vastgesteld aan de hand van een marktconforme huurprijs. Aan de hand van de waardering wordt de woning ingedeeld in een categorie.

Ieder lid bepaalt zelf, optioneel in overleg met Gastamo, in welke categorie zijn of haar woning valt. Gastamo is niet verantwoordelijk voor de categorie keuze.

2.2 Indeling categorie per woning.

We onderscheiden 4 categorieën woningen:

Woning A:
Huurprijs per nacht in hoogseizoen bedraagt 2.500€ of meer.
2.500€/4 = € 625,- = 12,5 GP (€ 625,-/€ 50,-)
2 nachten gebruik van deze woning kost je dan 25 GP

Woning B:
Huurprijs per nacht in hoogseizoen bedraagt € 1.000,-.
€ 1.000,-/4 = 250€ = 5 GP (€ 250,-/€ 50,-)
2 nachten gebruik van deze woning kost je dan 10 GP

Woning C:
Huurprijs per nacht in hoogseizoen bedraagt € 500,-.
€500,-/4 = € 125,- = 2,5 GP (€ 125,-/€ 50,-)
Bij de categorie C woning wordt per gebruik een aanvangstarief van 2 GP gehanteerd.
2 nachten gebruik van deze woning kost je dan 5 GP plus 2 GP is 7 GP

Woning D
Huurprijs per nacht in hoogseizoen bedraagt € 250,- per nacht.
€ 250,-/4 = € 62,60 =  1,25 GP (€ 62,50/€ 50,-)
Bij de categorie D woning wordt een aanvangstarief van 2,5 GP per boeking gehanteerd.
2 nachten gebruik van deze woning kost je dan 2,5GP plus 2,5 GP is 5 GP

3. Gebruik van de Gastamo punten

3.1 Het Gastamo lid dat de woning gaat gebruiken betaalt de GP aan het Gastamo lid dat de woning ter beschikking stelt. Dit laatste lid kan de GP vervolgens weer bij een andere woning gebruiken.

3.2 Gastamo houdt een systeem bij waar de GP worden ingezet.

4. Overige bepalingen

4.1 Kom je GP te kort om een leuke woning te boeken, dan kun je per jaar voor 100€ GP bijkopen. Je krijgt daarvoor wederom 10 GP

4.2 Je mag GP cadeau doen aan familie of vrienden, maar alleen in overleg en na toestemming van de woning eigenaar. Het doel is immers een exclusief en vertrouwd systeem te faciliteren waarbinnen de woningen ter beschikking worden gesteld.

4.3 In geval van overlijden van een Gastamo lid wordt zijn of haar erfgenaam lid.

4.4 Mocht Gastamo om welke reden dan ook opgeheven worden dan blijven de GP nog 2 jaar geldig.

4.5 Bijkomende kosten voor de woning zoals schoonmaakkosten, toeristen belasting, zwembadverwarming etc worden buiten het Gastamo systeem om afgesproken tussen de twee leden onderling. Gastamo is hiervoor niet aansprakelijk.

4.6 GP vervallen in geval van royement zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden laatste zin.